Ο Άγιος Σπυρίδωνας και το θαύμα με το κεραμίδι

Με αυτό το θαύμα ο Άγιος Σπυρίδωνας έδειξε ότι ο Τριαδικός Θεός αποτελείται από τρία ομοούσια Πρόσωπα αλλά είναι Ένας στην ουσία και στη φύση.