Οι Τρεις Ιεράρχες

Τη μνήμη των Τριών Ιεραρχών τιμούμε στις 30 Ιανουαρίου.