Οικουμενικές Σύνοδοι, του Πατριάρχου Φωτίου Α’

Από την “Επιστολή προς Βούλγαρον Ηγεμόνα” που έγγραψε και απέστειλε ο Πατριάρχης Φώτιος Α’ το 864μ.Χ. στον Χαγάνο των Βουλγάρων Βόριδα, που βαπτίστηκε Χριστιανός και πήρε το όνομα Μιχαήλ.