Παναγία η ντονούς

...ένα ποίημα του Ελισαίου Καπαδόπουλου.