Προφήτης Ελισσαίος

Ο Προφήτης Ελισσαίος γιορτάζει στις 14 Ιουνίου.