Προφήτης Μωυσής ο Θεόπτης

Ο Προφήτης Μωυσής ο Θεόπτης τιμάται στις 4 Σεπτεμβρίου.