Προφήτης Μωυσής ο Θεόπτης .: Βίοι Αγίων .: Ματιά
 

Προφήτης Μωυσής ο Θεόπτης

Ο Προφήτης Μωυσής ο Θεόπτης τιμάται στις 4 Σεπτεμβρίου.

Γράφει: E Α
Προφήτης Μωυσής ο Θεόπτης

Προφήτης Μωυσής ο Θεόπτης

Ο Μωυσής είναι ο κορυφαίος των Προφητών, ο πιο αρχαίος ιστοριογράφος και ένας πολύ σοφός νομοθέτης. Ονομάζεται Θεόπτης επειδή αξιώθηκε να δει τον Θεό.

Η καταγωγή του Μωυσή ήταν από την φυλή του Λευί και έζησε από το 1593πΧ μέχρι το 1473πΧ. Εκείνη την εποχή ο Φαραώ της Αιγύπτου είχε δόσει την εντολή να ρίχνονται στο ποτάμι όλα τα αρσενικά παιδιά των Ιουδαίων. Ο πληθυσμός των Ιουδαίων στην Αίγυπτο είχε αυξηθεί και ο Φαραώ τους φοβόταν και ήθελε με αυτό τον άγριο τρόπο να τους ελέγξει.

Ο Μωυσής έμεινε κρυμμένος με τη μητέρα του μέχρι την ηλικία των τριών μηνών. Τότε, μην μπορώντας να τον κρύβει άλλο, τον έβαλε σε ένα κιβώτιο από πάπυρο και τον έριξε στην όχθη του ποταμού Νείλου. Εκεί τον βρήκε η κόρη του Φαραώ και τον λυπήθηκε. Έτσι τον έσωσε, τον ονόμασε γιο της και τον μεγάλωσε στην βασιλική αυλή.

Σε ηλικία 40 ετών, ο Μωυσής έλαβε από τον Θεό την εντολή να μεταβεί στη Μαδιάμ. Όταν έφτασε 80 ετών, του αποκαλύφθηκε ο Θεός με την οπτασία την Φλεγόμενης Βάτου, που ήταν μέσα στις φλόγες αλλά δεν καιγόταν.

Ο Θεός τον όρισε ηγεμόνα του λαού του Ισραήλ και του είπε να ελευθερώσει τους Ιουδαίους από τους Αιγύπτιους.

Ο Φαραώ δεν δέχτηκε και ο Μωυσής τιμώρησε την Αίγυπτο με Δέκα Πληγές.

Ακολούθησε η Έξοδος, κατά την οποία οι Ιουδαίοι πέρασαν μέσα από την Ερυθρά Θάλλασα σαν να ήταν ξηρά. Οι Ιουδαίοι έζησαν 40 χρόνια στην έρημο υπό τον Μωυσή – μια “νηστεία”, μια παιδαγωγική τιμωρία από τον Θεό, για να προετοιμαστούν να έρθουν στη Γη της Επαγγελίας. Στην έρημο τράφηκαν με το Μάννα, το ψωμί που έβρεχε ο ουρανός.

Ο Μωυσής έγραψε τα πέντε πρώτα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, τη λεγόμενη Πεντάτευχο. Η Πεντάτευχος του Μωυσή αποτελείται από τα παρακάτω:

 • Γένεσις
 • Έξοδος
 • Λευιτικόν
 • Αριθμοί
 • Δευτερονόμιον
  Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος και Βαπτιστής

Στο Όρος Σινά ο Μωυσής είδε τον Θεό, όσο μπορούσε ως άνθρωπος, και παρέλαβε τις Δέκα Εντολές, που ονομάζονται επίσης Δεκάλογος και Νόμος του Θεού.

Όταν οι Εβραίοι έφτασαν στη Γη του Μωάβ, ο Θεός είπε στον Μωυσή να ανέβει στην Φασγά, την κορυφή του όρους Ναβαύ. Εκεί είδε από μακριά τη Γη της Επαγγελίας και παρέδωσε την ψυχή του στον Θεό σε ηλικία 120 ετών.

Οι Δέκα Εντολές

 • εγώ ειμι Κύριος ο Θεός σου, όστις εξήγαγόν σε εκ γης Αιγύπτου, εξ οίκου δουλείας. ουκ έσονταί σοι θεοί έτεροι πλήν εμού.
 • ου ποιήσεις σεαυτώ είδωλον, ουδέ παντός ομοίωμα, όσα εν τω ουρανώ άνω και όσα εν τη γη κάτω και όσα εν τοις ύδασιν υποκάτω της γης. ου προσκυνήσεις αυτοίς, ουδέ μη λατρεύσεις αυτοίς· εγώ γαρ ειμί Κύριος ο Θεός σου, Θεός ζηλωτής, αποδιδούς αμαρτίας πατέρων επί τέκνα, έως τρίτης και τετάρτης γενεάς τοις μισούσι με και ποιών έλεος εις χιλιάδας τοις αγαπώσι με και τοις φυλάσσουσι τα προστάγματά μου.
 • ου λήψει το όνομα Κυρίου του Θεού σου επί ματαίω· ου γαρ μη καθαρίση Κύριος ο Θεός σου τον λαμβάνοντα το όνομα αυτού επί ματαίω.
 • μνήσθητι την ημέρα των σαββάτων αγιάζειν αυτήν. εξ ημέρας εργά και ποιήσεις πάντα τα έργα σου· τη δε ημέρα τη εβδόμη σάββατα Κυρίω τω Θεώ σου· ου ποιήσεις εν αυτή παν έργον, συ και ο υιός σου και η θυγάτηρ σου, ο παις σου και η παιδίσκη σου, ο βους σου και το υποζύγιόν σου και παν κτήνος σου και ο προσήλυτος ο παροικών εν σοί. εν γαρ εξ ημέραις εποίησε ο Κύριος τον ουρανόν και την γην και την θάλασσαν και πάντα τα εν αυτοίς και κατέπαυσε τη ημέρα τη εβδόμη· δια τούτο ευλόγησε Κύριος την ημέραν την εβδόμην και ηγίασεν αυτήν.
 • τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα σου, ίνα εύ σοι γένηται, και ίνα μακροχρόνιος γένη επί της γης της αγαθής, ης Κύριος ο Θεός σου δίδωσί σοι.
 • ου μοιχεύσεις
 • ου κλέψεις
 • ου φονεύσεις
 • ου ψευδομαρτυρήσεις κατά του πλησίον σου μαρτυρίαν ψευδή.
 • ουκ επιθυμήσεις την γυναίκα του πλησίον σου. ουκ επιθυμήσεις την οικίαν του πλησίον σου ούτε τον αγρόν αυτού ούτε τον παίδα αυτού ούτε την παιδίσκην αυτού ούτε του βοός αυτού ούτε του υποζυγίου αυτού ούτε παντός κτήνους αυτού ούτε όσα τω πλησίον σου εστί.
  Προφήτης Δαυίδ (Βασιλιάς Δαβίδ)

Έξοδος K’:2—17
Δευτερονόμιον E’:6—21
Λευιτικόν ΙΘ’:2—4 και ΙΘ’:11—13

Μάννα

Το Μάννα τι σημαίνει;

Η λέξη Μάννα προέρχεται από το εβραϊκό Μαν (מָן) που σημαίνει Τι. Όταν το είδαν οι Εβραίοι ρωτούσαν τον Προφήτη Μωϋσή “τι είναι αυτό” και έτσι το ονομάτισαν!

ο Μωϋσής και το Μάννα

“τι εστί τούτο; Ου γάρ ήδεισαν, τι ήν. Είπε δε Μωϋσής αυτοίς· ούτος ο άρτος, ον έδωκε Κύριος υμίν φαγείν·”

Αυτός είναι ο άρτος (το Μάννα εξ Ουρανού) που έδωσε ο Θεός για να φάτε.

Το Μάννα στην Παλαιά Διαθήκη

Ο Προφήτης Μωϋσής ελευθέρωσε τους Εβραίους από την Σκλαβιά στην Αίγυπτο. Οι Δέκα Πληγές του Φαραώ, η πορεία των Εβραίων στην Έρημο και οι Δέκα Εντολές που έλαβε ο Μωϋσής από τον Θεό στο Όρος Σινά, περιγράφονται στην Έξοδο, το δεύτερο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης.

Τα 40 χρόνια που οι Εβραίοι περιπλανιόντουσαν στην Έρημο, πολλές φορές ολιγοπίστησαν κι έλεγαν (λανθασμένα) ότι τους εγκατέλειψε ο Θεός. Το Μάννα εξ Ουρανού ήταν το ψωμί που τους έδινε ο Θεός για να μην πεινάσουν.

Οι Δέκα Πληγές του Φαραώ

Οι 10 πληγές του Φαραώ (Μέρος α΄) | Παλαιά Διαθήκη Επεισόδιο 18Οι 10 πληγές του Φαραώ (Μέρος α΄) | Παλαιά Διαθήκη Επεισόδιο 18

Οι 10 πληγές του Φαραώ είναι ιστορικό γεγονός που αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη στο βιβλίο “Έξοδος”, είναι πληγές που επήλθαν μετά από την αλαζονική συμπεριφορά του Φαραώ που ήταν βασιλιάς της Αιγύπτου. Κάποιες από αυτές τις πληγές ήταν πολύ φοβερές για τους Αιγυπτίους. Ο σκληρόκαρδος Φαραώ δεν υποχωρούσε από την εγωιστική του συμπεριφορά καθόλου και δεν άκουγε τον Θεό των Ισραηλιτών.
Στο πρώτο μέρος από τις 10 πληγές του Φαραώ έχουμε την μεταβολή του νερού σε αίμα, τα βατράχια που γέμισαν όλη την Αίγυπτο, τα κουνούπια που σκέπασαν όλη τη χώρα της Αιγύπτου, καθώς και τις αμέτρητες μύγες, αλλά και τον θάνατο των ζώων της Αιγύπτου.
Την περίοδο εκείνη Φαραώ ήταν ο Μερνεφθά ο Α΄, υιός και διάδοχος του Ραμσή Β΄.

  Προφήτης Ιεζεκιήλ
Οι 10 πληγές του Φαραώ (Μέρος β΄) | Παλαιά Διαθήκη Επεισόδιο 19Οι 10 πληγές του Φαραώ (Μέρος β΄) | Παλαιά Διαθήκη Επεισόδιο 19

Οι 10 πληγές του Φαραώ (Μέρος β΄). Στο βίντεο αυτό έχουμε τις υπόλοιπες πέντε πληγές του Φαραώ που ήλθαν εξαιτίας της εγωιστικής συμπεριφοράς του Φαραώ. Ο εγωισμός του και η αλαζονεία του ήταν τόσο μεγάλη, όπου εξαιτίας του μια ολόκληρη χώρα, η χώρα της Αιγύπτου δέχθηκε μεγάλες καταστροφές.
Ταυτόχρονα διακρίνουμε και το πόσο πολυεύσπλαχνος είναι ο Θεός, όπου περίμενε και έδινε ευκαιρίες στον Φαραώ (Μερνεφθά Α΄) για να διορθωθεί. Ο Φαραώ όμως αυτές τις ευκαιρίες τις άφηνε να πάνε χαμένες. Ο Θεός είχε πει ότι την τελευταία πληγή που ήταν και η πιο σκληρή ότι θα την έφερνε πρώτη, όμως δεν το έκανε από ευσπλαχνία.
Ο Θεός από αγάπη περίμενε να δει αν θα διορθωθεί και θα μετανοήσει. Ο Φαραώ δεν το έκανε ποτέ. Παρόλο που ζητούσε από τον Μωυσή να προσευχηθεί στον Θεό για να σταματήσουν οι πληγές και μετά θα άφηνε τους Ισραηλίτες να λατρέψουν τον Θεό, όμως δεν το έκανε.
Έτσι ο Θεός, μετά την πληγή με τη στάχτη, το φοβερό χαλάζι, την πληγή με τις αμέτρητες ακρίδες και το ψηλαφητό σκοτάδι, έφερε την πληγή με το θάνατο όλων των πρωτοτόκων.

Τα βίντεο και τα κείμενα για τις Δέκα Πληγές προέρχονται από το Ιερό Ανδρώο Ησυχαστήριο Αγίων Αυγουστίνου Ιππώνος και Σεραφείμ του Σαρώφ

Προφήτης Μωυσής ο Θεόπτης. Γιορτή

Τη μνήμη του Προφήτου Μωυσέως του Θεόπτου τιμούμε στις 4 Σεπτεμβρίου.

Απολυτίκιο Προφήτου Μωυσέως του Θεόπτου

Γνόφον άυλον, τεθεαμένος, νόμον ένθεον, πλαξίν εδέξω, ως θεάμων μυστηρίων του Πνεύματος και καταπλήξας την Αίγυπτον θαύμασι, δημαγωγός Ισραήλ εχρημάτισας. Μωυσή ένδοξε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.

Απολυτίκιο Προφήτου Μωυσέως του Θεόπτου - 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥΑπολυτίκιο Προφήτου Μωυσέως του Θεόπτου – 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί έργο προσωπικής του έρευνας και εργασίας. Έχει γίνει προσπάθεια να σας παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση, αλλά σε θέματα υγείας, διατροφής και όχι μόνο, πάντοτε πρέπει να ζητάμε τη συμβουλή ενός ειδικού.