Ματιά

Σφαγιασθέντα Άγια Νήπια

Τη μνήμη των Σφαγιασθέντων Αγίων Νηπίων τιμούμε στις 29 Δεκεμβρίου.

Γράφει: Matia Gr
Σφαγιασθέντα Άγια Νήπια

Τη μνήμη των Σφαγιασθέντων Αγίων Νηπίων -περίπου 14.000 που εσφάγισαν με διαταγή του Ηρώδη- τιμούμε στις 29 Δεκεμβρίου.

Απολυτίκιο των Σφαγιασθέντων Αγίων Νηπίων:

Ως θύματα δεκτά, ως νεόδρεπτα ρόδα και θεία απαρχή, και νεόθυτοι άρνες, Χριστώ τω ώσπερ νήπιον, γεννηθέντι προσήχθητε, αγνά Νήπια, την του Ηρώδου κακίαν, στηλιτεύοντα και δυσωπούντα απαύστως, υπέρ των ψυχών ημών.

Απολυτίκιο Σφαγιασθέντων Νηπίων - 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥΑπολυτίκιο Σφαγιασθέντων Νηπίων – 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί έργο προσωπικής του έρευνας και εργασίας. Έχει γίνει προσπάθεια να σας παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση, αλλά σε θέματα υγείας, διατροφής και όχι μόνο, πάντοτε πρέπει να ζητάμε τη συμβουλή ενός ειδικού.

Σχετικά άρθρα