Άγιος Γρηγόριος επίσκοπος Νύσσης

Ο Άγιος Γρηγόριος επίσκοπος Νύσσης τιμάται στις 10 Ιανουαρίου.