Σύναξη της Υπεραγίας Θεοτόκου .: Μεγάλες Εορτές .: Ματιά
 

Σύναξη της Υπεραγίας Θεοτόκου

Τη Σύναξη της Υπεραγίας Θεοτόκου εορτάζουμε στις 26 Δεκεμβρίου.

Γράφει: Matia Gr
Σύναξη της Υπεραγίας Θεοτόκου

Τη Σύναξη της Υπεραγίας Θεοτόκου εορτάζουμε στις 26 Δεκεμβρίου.

Απολυτίκιο της Σύναξης της Υπεραγίας Θεοτόκου:

Ως βρέφος βαστάζουσα, εν ταις αγκάλαις Αγνή, τον πάντων δεσπόζοντα, σάρκα λαβόντα εκ σου, χαράς ώφθης πρόξενος, όθεν πάσα η κτίσις, ανυμνεί χαρμοσύνως, σήμερον Θεοτόκε, την φρικτήν σου λοχείαν πηγήν γαρ αθανασίας, κόσμω εκύησας.

Σύναξη της Υπεραγίας Θεοτόκου

Η εικόνα που συνοδεύει το κείμενο είναι έργο της αγιογράφου Βασιλικής Σαμαρά. Δημοσιεύεται στη Ματιά με την άδειά της, για την οποία και την ευχαριστούμε θερμά!

Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί έργο προσωπικής του έρευνας και εργασίας. Έχει γίνει προσπάθεια να σας παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση, αλλά σε θέματα υγείας, διατροφής και όχι μόνο, πάντοτε πρέπει να ζητάμε τη συμβουλή ενός ειδικού.