Ματιά

Αγία Μελάνη (ή Μελανία) η Ρωμαία

Τη μνήμη της Αγία Μελάνης (ή Μελανίας) τιμούμε στις 31 Δεκεμβρίου.

Αγία Μελάνη (ή Μελανία) η Ρωμαία

Εορτή της Αγίας Μελάνης (ή Μελανίας)

Τη μνήμη της Αγία Μελάνης (ή Μελανίας) τιμούμε στις 31 Δεκεμβρίου.

Απολυτίκιο της Αγίας Μελάνης (ή Μελανίας)

Οσίως ανύσασα, των αρετών την οδόν, τω Λόγω νενύμφευσαι, ω Ανυσία σεμνή, και χαίρουσα ήθλησας, αίγλη δε απαθείας, λαμπρυνθείσα Μελάνη, ήστραψας εν τω κόσμω, αρετών λαμπηδόνας, και νυν ημίν ιλεούσθε, Χριστόν τον Κύριον.

Έτερο απολυτίκιο της Αγίας Μελάνης (ή Μελανίας)

Καταυγασθείσα την ψυχήν φρυκτωρίαις του αναλάμψαντος ημίν εκ Παρθένου, εν αρεταίς διελάμψας, πανεύφημε. Πλούτον γαρ σκορπίσασα επί γην εφθαρμένον, εναπεθησαύρισας τον ουράνιον πλούτον και εν ασκήσει εκλάμψας φαιδρώς. Όθεν Μελανή, σε πόθω γεραίρομεν.

https://youtu.be/2fJEHWunVhE

Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί προϊόν προσωπικής του εργασίας.

Σχετικά άρθρα