Ματιά

Άγιος Αμφιλόχιος Επίσκοπος Ικονίου

Τη μνήμη του Αγίου Αμφιλοχίου Επισκόπου Ικονίου τιμούμε στις 23 Νοεμβρίου.

Άγιος Αμφιλόχιος Επίσκοπος Ικονίου

Τη μνήμη του Αγίου Αμφιλοχίου Επισκόπου Ικονίου τιμούμε στις 23 Νοεμβρίου.

Απολυτίκιο του Αγίου Αμφιλοχίου Επισκόπου Ικονίου:

Σοφίας την έλλαψιν ως καθαρός μυηθείς, δογμάτων ορθότητος φωτοειδείς αστραπάς εκλάμπεις τοις πέρασι· συ γάρ την εν Τριάδι ομοούσιον φύσιν εκήρυξας, ασυγχύτως καθελών τας αιρέσεις. Διό σε, ιεράρχα Αμφιλόχιε, Χριστός εδόξασε.

https://youtu.be/QbnCP4g3Uuc

Σχετικά άρθρα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Βίοι Αγίων