Ματιά

Άγιος Άνθιμος Νικομήδειας

Τη μνήμη του Αγίου Ανθίμου Νικομηδείας τιμούμε στις 3 Σεπτεμβρίου.

Άγιος Άνθιμος Νικομήδειας

Εορτή του Αγίου Ανθίμου Νικομηδείας

Τη μνήμη του Αγίου Ανθίμου Νικομηδείας τιμούμε στις 3 Σεπτεμβρίου.

Απολυτίκιο του Αγίου Ανθίμου Νικομηδείας

Ως φοίνιξ εξήνθισας, τη Εκκλησία Χριστού, καρποίς τοις των λόγων σου, των ευσεβών τας ψυχάς, εκτρέφων εν χάριτι όθεν και εναθλήσας, Πάτερ Άνθιμε χαίρων, ώφθης Ιερομάρτυς, ευκλεής του Σωτήρος, ω πρέσβευε δεόμεθα, υπέρ των ψυχών ημών.

Έτερο απολυτίκιο του Αγίου Ανθίμου Νικομηδείας

Και τρόπων μέτοχος, και θρόνων διάδοχος, των Αποστόλων γενόμενος, την πράξιν εύρες θεόπνευστε, εις θεωρίας επίβασιν· δια τούτο τον λόγον της αληθείας ορθοτομών, και τη πίστει ενήθλησας μέχρις αίματος, Ιερομάρτυς Άνθιμε· Πρέσβευε Χριστώ τω Θεώ, σωθήναι τας ψυχάς ημών.

Έτερο απολυτίκιο του Αγίου Ανθίμου Νικομηδείας

Της ποίμνης σου θεόφρον, στερρός προστάτης γενόμενος, υπέρ αυτής ετοίμως το σον αίμα εξέχεας, και απειλάς των δυσμενών μη πτοηθείς, εν ουρανοίς νυν αγάλλη, τω θρόνω της τρισηλίου Θεότητος παριστάμενος. Δόξα τω ενισχύσαντι σε Χριστώ· δόξα τη ευψυχία σου, δόξα τη μαρτυρική σου Άνθιμε καρτερότητι.

Έτερο απολυτίκιο του Αγίου Ανθίμου Νικομηδείας

Φωστήρ Νικομηδείας ανεδείχθης πολύφωτος, και πάσης Εκκλησίας Πάτερ Άνθιμε πρόβολος· αθλήσας γαρ στερρώς υπέρ Χριστού, πλουσίων ηξιώθης δωρεών· δια τούτο σε τιμώμεν ασματικώς, Ιερομάρτυς κράζοντες Δόξα τω δεδωκότι σοι ισχύν, δόξα τω σε στεφανώσαντι, δόξα τω ενεργούντι δια σου πάσιν ιάματα.

https://youtu.be/-BlDgBJFpmY

Σχετικά άρθρα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Βίοι Αγίων

γιορτάζειΠοιος γιορτάζει σήμερα γιορτάζειποιος γιορτάζει αύριο γιορτάζειμεθαύριο γιορτάζειΠοιος γιόρταζε χτες;