Άγιος Φιλάρετος ο Ελεήμων .: Βίοι Αγίων .: Ματιά
 

Άγιος Φιλάρετος ο Ελεήμων

Τη μνήμη του Αγίου Φιλαρέτου του Ελεήμονος τιμούμε στις 1 Δεκεμβρίου.

Γράφει: Matia Gr

Τη μνήμη του Αγίου Φιλαρέτου του Ελεήμονος τιμούμε στις 1 Δεκεμβρίου.

Απολυτίκιο του Αγίου Φιλαρέτου του Ελεήμονος:

Θείας πίστεως περιουσία, διεσκόρπισας τοις δεομένοις τον προσιόντα σοι πλούτον, Φιλάρετε· και ευσπλαχνία κοσμήσας τον βίον σου, τον χορηγόν του ελέους εδόξασας. Ον ικέτευε δοθήναι τοις ευφημούσι σε ρανίδα οικτιρμών και θείον έλεος.

https://youtu.be/W2gU4u9JXs4

Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί έργο προσωπικής του έρευνας και εργασίας. Έχει γίνει προσπάθεια να σας παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση, αλλά σε θέματα υγείας, διατροφής και όχι μόνο, πάντοτε πρέπει να ζητάμε τη συμβουλή ενός ειδικού.
Κατηγορίες