Άγιος Φιλάρετος ο Ελεήμων

Τη μνήμη του Αγίου Φιλαρέτου του Ελεήμονος τιμούμε στις 1 Δεκεμβρίου.