Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος (Ναζιανζηνός)

Την μνήμη του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου τιμούμε στις 25 Ιανουαρίου.