Άγιος Καλλίνικος

Last modified date

Άγιος Καλλίνικος

Άγιος Καλλίνικος

Τη μνήμη του Αγίου Καλλινίκου τιμούμε στις 29 Ιουλίου.

Τη μνήμη του Αγίου Καλλινίκου τιμούμε στις 29 Ιουλίου.

Απολυτίκιο του Αγίου Καλλικίκου:

Κλήσιν σύνδρομον, έχων τω βίω, νίκος καλλίστον, ήρας εν άθλοις, καταλλήλως γεγονώς ο προκέκλησαι, συ γαρ καλώς τον αγώνα τελέσας σου, ως νικητής εδοξάσθης Καλλίνικε. Μάρτυς ένδοξε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.