Άγιος Ματθίας ο Απόστολος

Ο Άγιος Ματθίας, ο Απόστολος που αντικατέστησε τον Ιούδα στους Δώδεκα, γιορτάζει στις 9 Αυγούστου.