Ματιά

Άγιος Ματθίας ο Απόστολος

Τη μνήμη του Αγίου Ματθία του Αποστόλου τιμούμε στις 9 Αυγούστου.

Άγιος Ματθίας ο Απόστολος

Εορτή του Αγίου Ματθία του Αποστόλου

Τη μνήμη του Αγίου Ματθία του Αποστόλου τιμούμε στις 9 Αυγούστου.

Απολυτίκιο του Αγίου Ματθία του Αποστόλου

Θείω Πνεύματι, κεκληρωμένος, συνεπλήρωσας, των Αποστόλων, την δωδεκάριθμον φάλαγγα ένδοξε, μεθ’ ων κηρύξας του Λόγου την κένωσιν, εθαυμαστώθης Ματθία Απόστολε. Αλλὰ πρέσβευε, δοθήναι τοις σε γεραίρουσι, πταισμάτων ιλασμόν και μέγα έλεος.

Έτερο απολυτίκιο του Αγίου Ματθία του Αποστόλου

Απόστολε Άγιε Ματθία, πρέσβευε τω ελεήμονι Θεώ ίνα πταισμάτων άφεσιν, παράσχῃ ταις ψυχαίς ημών.

https://youtu.be/FHBhNk0v3zs

Σχετικά άρθρα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Βίοι Αγίων