Άγιος Μιχαήλ ο επίσκοπος Συνάδων

Τη μνήμη του Αγίου Μιχαήλ του επισκόπου Συνάδων τιμούμε στις 23 Μαΐου.

Γράφει: Matia Gr
Άγιος Μιχαήλ ο επίσκοπος Συνάδων

Εορτή του Αγίου Μιχαήλ του επισκόπου Συνάδων

Τη μνήμη του Αγίου Μιχαήλ του επισκόπου Συνάδων τιμούμε στις 23 Μαΐου.

Απολυτίκιο του Αγίου Μιχαήλ του επισκόπου Συνάδων

Θεώ αναθεμένος την σην ζωήν εκ παιδός, ποιμήν ανηγόρευσαι και Ιεράρχης σεπτός Χριστού ιερώτατε· όθεν τον του Δεσπότου χαρακτήρα τιμήσας, θλίψεις εν εξορίαις Μιχαήλ καθυπέστης και νυν αναπηγάζεις ημίν, ρείθρα ιάσεων.

Απολυτίκιο Αγ. Μιχαήλ Επισκόπου Συνάδων - 23 ΜΑΙΟΥΑπολυτίκιο Αγ. Μιχαήλ Επισκόπου Συνάδων – 23 ΜΑΙΟΥ

Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί προϊόν προσωπικής του εργασίας.

Σχετικά άρθρα