Άγιος Νικηφόρος .: Βίοι Αγίων .: Ματιά
 

Δημοφιλή άρθρα & σελίδες

Άγιος Νικηφόρος

Ο Άγιος Νικηφόρος γιορτάζει στις 9 Φεβρουαρίου.

Γράφει: Matia Gr

Άγιος Νικηφόρος. Βίος

Ο Άγιος Νικηφόρος έζησε όταν ο Ουαλλεριανός και ο Γαληινός ήταν αυτοκράτορες, περί το 260.

Είχε μεγάλη φιλία με κάποιον Σαπρίκιο, ιερέα της εκκλησίας της Αντιόχειας. Ο οποίος στη συνέχεια, πιθανόν από διαβολική ενέργεια, μίσησε τον Άγιο και έγινε εχθρός του. Γι’ αυτό ο Άγιος Νικηφόρος πολλές φορές έστειλε κοινούς τους φίλους, ζητώντας συγχώρεση και θυμίζοντας την παλιά τους φιλία. Ο δε Σαπρίκιος δεν συγχωρούσε τον παλιό φίλο του, αλλά γέμιζε την καρδιά του έχθρα και μνησικακία.

Όταν ο Σαπρίκιος συνελήφθη από τους ειδωλολάτρες, τόσο ως χριστιανός όσο και ως ιερέας των χριστιανών, και οδηγήθηκε για να βασανιστεί. Τότε ο θείος Νικηφόρος, σκεπτόμενος ότι ήρθε η ώρα να λυτρώσει τον Σαπρίκιο από την έχθρα, έτρεξε και έπεσε στα πόδια του, παρακαλώντας για συγχώρεση και ας μην ήταν αυτός ο ευλογημένος άνθρωπος η αιτία της έχθρας. Επειδή όμως εκείνος δεν το δεχόταν, γι’ αυτό και ο Άγιος Νικηφόρος έπεφτε στα πόδια του, ζητώντας συγχώρεση. Και ο ασεβής Σαπρίκιος παρέμενε με κακία στην καρδιά του.

Μολονότι είχε υποστεί πολλά βασανιστήρια για την αγάπη του Χριστού και δεν ήθελε να θυσιάσει στα είδωλα, καταδικάστηκε σε αποκεφαλισμό. Έτσι ο δυστυχής Σαπρίκιος οδηγήθηκε στον τόπο της καταδίκης και περίμενε να λάβει το στεφάνι του μαρτυρίου. Τότε ο καλός Νικηφόρος, φοβούμενος μήπως το μαρτύριο του Σαπρίκιου δε γίνει αποδεκτό από τον Θεό, εξαιτίας του πάθους της οργής και της μνησικακίας που είχε, έκανε κάθε είδους πράγματα για να τον πείσει να λύσει την έχθρα, ώστε το μαρτύριό του να είναι άμεμπτο. Και ο Σαπρίκος δεν άφησε ούτε τότε την οργή και το μένος του.

Έτσι ο άθλιος, απογυμνωμένος από την βοήθεια του Θεού και με σκοτισμένο το μυαλό του, αρνήθηκε τον Χριστό! Έχοντας χάσει την αγάπη για τον πλησίον του, έχασε και την αγάπη για τον Θεό.

Και όταν ο μακάριος Νικηφόρος το σκέφτηκε αυτό, στενοχωρέθηκε πολύ. Γι’ αυτό έχυσε πολλά δάκρυα και παρακαλούσε ολόψυχα τον Σαπρίκιο, να μην απομακρυνθεί τελείως από τον Χριστό και γίνει έρμαιο των ορατών και αόρατων εχθρών, τυράννων και δαιμόνων.

Και επειδή είπε τα λόγια του σε κουφό, σύμφωνα με την κοινή παροιμία, γι’ αυτό αντί του Σαπρίκιου που αρνήθηκε, ο Άγιος Νικηφόρος μπήκε στον αγώνα του μαρτυρίου και ομολόγησε τον Χριστό με παρρησία. Στη συνέχεια, με εντολή του ηγεμόνα, αποκεφαλίστηκε.

Άγιος Νικηφόρος. Γιορτή

Τη μνήμη του Αγίου Νικηφόρου τιμούμε στις 9 Φεβρουαρίου.

Απολυτίκιο του Αγίου Νικηφόρου:

Αγάπη του Κτίσαντος, καταυγασθείς την ψυχήν, του νόμου της χάριτος, εκπληρωτής ακριβής, εμφρόνως γεγένησαι, όθεν και τον πλησίον ως σαυτὸν αγαπήσας, ήθλησας Νικηφόρε, και τον όφιν καθείλες, εντεύθεν εν ομονοία, ημάς διατήρησον.

Έτερο απολυτίκιο του Αγίου Νικηφόρου:

Ο Μάρτυς σου Κύριε, εν τη αθλήσει αυτού, το στέφος εκομίσατο της αφθαρσίας, εκ σου του Θεού ημών· έχων γαρ την ισχύν σου, τους τυράννους καθείλεν έθραυσε και δαιμόνων τα ανίσχυρα θράση. Αυτού ταις ικεσίαις Χριστέ ο Θεός, σώσον τας ψυχάς ημών.

Έτερο απολυτίκιο του Αγίου Νικηφόρου:

Αγάπης τω δεσμώ, συνδεθείς Νικηφόρε, διέλυσας τρανώς, την κακίαν του μίσους· και ξίφει την κάραν σου, εκτμηθείς εχρημάτισας, Μάρτυς ένθεος, του σαρκωθέντος Σωτήρος· ον ικέτευε, υπέρ ημών των υμνούντων, την ένδοξον μνήμην σου.

Απολυτίκιο Αγ. Νικηφόρου - 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥΑπολυτίκιο Αγ. Νικηφόρου – 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
9 Φεβρουαρίου....">
Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί έργο προσωπικής του έρευνας και εργασίας. Έχει γίνει προσπάθεια να σας παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση, αλλά σε θέματα υγείας, διατροφής και όχι μόνο, πάντοτε πρέπει να ζητάμε τη συμβουλή ενός ειδικού.
Κατηγορίες