Άγιος Νικηφόρος

Ο Άγιος Νικηφόρος γιορτάζει στις 9 Φεβρουαρίου.