Άγιος Προκόπιος ο Δεκαπολίτης και Ομολογητής .: Βίοι Αγίων .: Ματιά
 

Δημοφιλή άρθρα & σελίδες

Άγιος Προκόπιος ο Δεκαπολίτης και Ομολογητής

Τη μνήμη του Αγίου Προκοπίου του Δεκαπολίτου και Ομολογητού τιμούμε στις 27 Φεβρουαρίου.

Γράφει: Matia Gr

Εορτή του Αγίου Προκοπίου του Δεκαπολίτου και Ομολογητού

Τη μνήμη του Αγίου Προκοπίου του Δεκαπολίτου και Ομολογητού τιμούμε στις 27 Φεβρουαρίου.

Απολυτίκιο του Αγίου Προκοπίου του Δεκαπολίτου και Ομολογητού

Φερωνύμως προκόπτων εν ασκήσει Προκόπιε, ήρθης εκ δυνάμεως Πάτερ προς αθλήσεως έλλαμψιν, Χρίστου γαρ την Εικόνα προσκυνών, μαρτύρων ανεδείχθης κοινωνός, μεθ’ ων πρέσβευε παμμάκαρ διαπαντός υπέρ των εκβοώντων σοι, δόξα τω δεδωκότι σοι ισχύν, δόξα τω σε στεφανώσαντι, δόξα τω ενερνούντι δια σου πάσιν ιάματα.

Έτερο απολυτίκιο του Αγίου Προκοπίου του Δεκαπολίτου και Ομολογητού

Ταις των δακρύων σου ροαίς, της ερήμου το άγονον εγεώργησας· και τοις εκ βάθους στεναγμοίς, εις εκατόν τους πόνους εκαρποφόρησας· και γέγονας φωστήρ τη οικουμένη, λάμπων τοις θαύμασιν, Προκόπιε Πατήρ ημών όσιε, πρέσβευε Χριστώ τω Θεώ, σωθήναι τας ψυχάς ημών.

Απολυτίκιο Αγ. Προκοπίου του Δεκαπολίτου και Ομολογητού - 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥΑπολυτίκιο Αγ. Προκοπίου του Δεκαπολίτου και Ομολογητού – 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
27 Φεβρουαρίου....">
Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί έργο προσωπικής του έρευνας και εργασίας. Έχει γίνει προσπάθεια να σας παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση, αλλά σε θέματα υγείας, διατροφής και όχι μόνο, πάντοτε πρέπει να ζητάμε τη συμβουλή ενός ειδικού.
Κατηγορίες