Ματιά

Άγιος Θεόδωρος ο Ηγιασμένος

Τη μνήμη του Αγίου Θεοδώρου του Ηγιασμένου τιμούμε στις 16 Μαΐου.

Γράφει: Matia Gr
Άγιος Θεόδωρος ο Ηγιασμένος

Τη μνήμη του Αγίου Θεοδώρου του Ηγιασμένου τιμούμε στις 16 Μαΐου.

Απολυτίκιο του Αγίου Θεοδώρου του Ηγιασμένου:

Δώρον πέφηνας αγιωσύνης, τον πανάγιον δοξάσας Λόγον, ηγιασμένε θεόφρον Θεόδωρε, όθεν βλυστάνεις εκ θείας χρηστότητας, αγιασμόν αληθή τοις βοώσι σοι. Πάτερ Όσιε Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.

Απολυτίκιο Αγ. Θεοδώρου του Ηγιασμένου - 16 ΜΑΙΟΥΑπολυτίκιο Αγ. Θεοδώρου του Ηγιασμένου – 16 ΜΑΙΟΥ

Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί έργο προσωπικής του έρευνας και εργασίας. Έχει γίνει προσπάθεια να σας παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση, αλλά σε θέματα υγείας, διατροφής και όχι μόνο, πάντοτε να ζητάτε τη συμβουλή ενός ειδικού.

Σχετικά άρθρα