Ματιά

Όσιος Μάξιμος ο Ομολογητής

Τη μνήμη του Οσίου Μαξίμου του Ομολογητού τιμούμε στις 21 Ιανουαρίου.

Όσιος Μάξιμος ο Ομολογητής

Εορτή του Οσίου Μαξίμου του Ομολογητού

Τη μνήμη του Οσίου Μαξίμου του Ομολογητού τιμούμε στις 21 Ιανουαρίου.
Την Ανακομιδή και Μετάθεση του Ιερού Λειψάνου του Οσίου Μαξίμου του Ομολογητού τιμούμε στις 13 Αυγούστου.

Απολυτίκιο του Οσίου Μαξίμου του Ομολογητού

Θείου Πνεύματος, τη επομβρία, ρείθρα έβλυσας, τη Εκκλησία, υπερκοσμίων δογμάτων πανεύφημε, θεολόγων δε του Λόγου την κένωσιν, ομολογίας αγώσι διέλαμψας. Πάτερ Μάξιμε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.

Έτερο απολυτίκιο του Οσίου Μαξίμου του Ομολογητού

Ορθοδοξίας οδηγέ, ευσεβείας Διδάσκαλε και σεμνότητος, της Οικουμένης ο φωστήρ, των Μοναζόντων θεόπνευστον εγκαλλώπισμα, Μάξιμε σοφέ, ταις διδαχαίς σου πάντας εφώτισας, λύρα του Πνεύματος. Πρέσβευε Χριστώ τω Θεώ, σωθήναι τας ψυχάς ημών.

https://youtu.be/M0JYtMrT8HI

Σχετικά άρθρα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Βίοι Αγίων