Ματιά

Προφήτης Μιχαίας

Τη μνήμη του Προφήτου Μιχαίου τιμούμε στις 14 Αυγούστου.

Προφήτης Μιχαίας

Εορτή του Προφήτου Μιχαίου

Τη μνήμη του Προφήτου Μιχαίου τιμούμε στις 14 Αυγούστου.

Απολυτίκιο του Προφήτου Μιχαίου

Ως όρος περίοπτον, και εμφανὲς αληθώς, προείδες εν Πνεύματι, την Εκκλησίαν Χριστού, Μιχαία θεόπνευστε, όθεν οι ευρηκότες, εν αυτή σωτηρίαν, βαίνουσιν ως προέφης, εν ταις τρίβοις Κυρίου, γεραίροντες προφήτα, την πάνσεπτον μνήμην σου.

https://youtu.be/1YP9SoTgffo

Σχετικά άρθρα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Βίοι Αγίων

γιορτάζειΠοιος γιορτάζει σήμερα γιορτάζειποιος γιορτάζει αύριο γιορτάζειμεθαύριο γιορτάζειΠοιος γιόρταζε χτες;