Άη Στράτης (Άγιος Ευστράτιος), Αιγαίο, Ελλάδα

Φωτογραφίες από τον Άη Στράτη (Άγιο Ευστράτιο).

Go to top