Ματιά

Πλατεία Αριστοτέλους, Θεσσαλονίκη, Μακεδονία, Ελλάδα

Φωτογραφίες από την Πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη.

Γράφει: Matia Gr
Πλατεία Αριστοτέλους, Θεσσαλονίκη, Μακεδονία, Ελλάδα

Φωτογραφίες: Πλατεία Αριστοτέλους, Θεσσαλονίκη, Μακεδονία, Ελλάδα

Καιρος: Πλατεία Αριστοτέλους, Θεσσαλονίκη, Μακεδονία, Ελλάδα

Δορυφορικός Χάρτης: Πλατεία Αριστοτέλους, Θεσσαλονίκη, Μακεδονία, Ελλάδα

Γεωφυσικός Χάρτης: Πλατεία Αριστοτέλους, Θεσσαλονίκη, Μακεδονία, Ελλάδα

Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί έργο προσωπικής του έρευνας και εργασίας. Έχει γίνει προσπάθεια να σας παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση, αλλά σε θέματα υγείας, διατροφής και όχι μόνο, πάντοτε πρέπει να ζητάμε τη συμβουλή ενός ειδικού.

Σχετικά άρθρα

Θέματα