Πλατεία Αριστοτέλους, Θεσσαλονίκη, Μακεδονία, Ελλάδα

Φωτογραφίες από την Πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη.