Πρασονήσι, Ρόδος, Δωδεκάνησα, Αιγαίο, Ελλάδα

Φωτογραφίες από το Πρασονήσι στη Ρόδο.