Ψέριμος (ή Κάπαρη), Δωδεκάνησα, Αιγαίο, Ελλάδα

Η Ψέριμος (ή Κάπαρη) είναι ένα νησί των Δωδεκανήσων με 80 κατοίκους.

Go to top