Σύμη, Δωδεκάνησα, Αιγαίο, Ελλάδα

Φωτογραφίες από τη Σύμη.