«Από την τέφρα μου ίχνος να μη φυλαχτεί», Σοφία Σακελλαρίου

Οφείλουμε να διαβάσουμε προσεκτικά αυτή την άριστη ποιητική φωνή.