«Χρονολόγιο της Επανάστασης του 1821 και το άγνωστο Επαναστατικό σχέδιο του Ρήγα Βελεστινλή», Γιώργος Έξαρχος

Το βιβλίο αυτό, του Γιώργου Έξαρχου, προσφέρει στους αναγνώστες ένα πολύτιμο μάθημα Ιστορίας, πολλαπλά ερεθίσματα για στοχασμό πάνω στην Ελληνική Επανάσταση.