«Ένα κουκούτσι στο στρατό του Μεγαλέξανδρου», των Παντελή Σταματελόπουλου και Μαρίας Ηλιοπούλου

Πριν ο Μέγας Αλέξανδρος ξεκινήσει για την μεγάλη εκστρατεία στην Ανατολή, χρειάστηκε να διευθετήσει ορισμένα “ζητήματα” στην μικρή γειτονιά των...