«Με μπλουτζίν και φερετζέ», της Γκαγιέ Χιτσγιλμάζ – The frozen waterfall – Caye Hicyilmaz

Η Σελντά τα δύο τελευταία χρόνια ζει με τις αδερφές τις Φατμά και Πεμπέ και τη μητέρα τους Σεβγκί Χανίμ...