«Μόνο τα μάτια μένουν», Μαρία Ρουσάκη

Όλα τα είχε λησμονήσει, όμως μόνο εκείνα τα μάτια έμεναν να καίνε τα σωθικά...