«Το Χωριό των Σεντονιών», Κυριάκος Μαργαρίτης

Διαβάστε το και νιώστε το καλοκαίρι να σας γεμίζει. Θα είναι σαν να ακούτε τα τζιτζίκια και το αγέρι της θάλασσας να έρχεται από μακριά και μάλιστα οποιαδήποτε εποχή.