«Το ημερολόγιο ενός δειλού», Βασίλης Παπαθεοδώρου

Ένα βιβλίο που πρέπει, επιβάλλεται να διαβαστεί από παιδιά, από γονείς και οπωσδήποτε από δασκάλους και καθηγητές.