Αριστοτέλης ο Σταγειρίτης

Ο Αριστοτέλης ήταν ο πιο συστηματικός και ο πιο μεθοδικός νους του αρχαίου κόσμου.