Ματιά

Τα Εκκλησιαστικά και Λειτουργικά Βιβλία

Τα σπουδαιότερα Εκκλησιαστικά και λειτουργικά βιβλία που χρησιμοποιούνται στους Ιερούς Ναούς

Γράφει: Matia Gr
Τα Εκκλησιαστικά και Λειτουργικά Βιβλία

Τα σπουδαιότερα Εκκλησιαστικά και λειτουργικά βιβλία που χρησιμοποιούνται στους Ιερούς Ναούς είναι τα εξής:

Το Ευαγγέλιον: Περιέχει περικοπές από τους τέσσερις Ευαγγελιστές: τον Ευαγγελιστή Ματθαίο, Ευαγγελιστή Μάρκο, Ευαγγελιστή Λουκά και Ευαγγελιστή Ιωάννη.
Το Ψαλτήριον: Περιέχει τους 150 Ψαλμούς του Δαυίδ.
Ο Απόστολος: Περιέχει περικοπές από τις Πράξεις των Αποστόλων και από τις Επιστολές τους.
Το Ευχολόγιον: Περιέχει τις εν χρήσει Ιερές Ακολουθίες, τη διάταξη και τις ευχές του Εσπερινού, του Όρθρου, του Μεγάλου και του Μικρού Αγιασμού, τις Ακολουθίες των λοιπών Ιερών Μυστηρίων και άλλων ευχών.
Το Ωρολόγιον: Περιέχει τις Ιερές Ακολουθίες των Ωρών, του Εσπερινού, του Όρθρου, του Αποδείπνου, διάφορες ευχές, τους Χαιρετισμούς της Θεοτόκου, Απολυτίκια και Κοντάκια διάφορων Αγίων.
Το Τυπικόν: Περιέχει την διάταξη που πρέπει ν΄ ακολουθείται κάθε ημέρα και εορτή όλου του έτους.
Τα Μηναία: Είναι δώδεκα, ένα για κάθε μήνα. Περιέχουν τις Ιερές Ακολουθίες, το Τυπικό και το Συναξάρι των ακινήτων Εορτών του έτους, όπως και των καθ΄ ημέραν Αγίων.
Το Τριώδιον: Περιέχει τις εννέα Ωδές και τις Ιερές Ακολουθίες των Κινητών Εορτών από της Κυριακής του Τελώνου και Φαρισαίου, μέχρι και το Μεγάλο Σάββατο.
Το Πεντηκοστάριον: Ονομάζεται έτσι, διότι περιέχει τις Ιερές Ακολουθίες των Κινητών Εορτών από την Κυριακή του Πάσχα, μέχρι την Κυριακή της Πεντηκοστής.
Η Οκτώηχος: Το έγραψε ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, που ήκμασε τον 8ο αιώνα. Περιέχει τα τροπάρια κάθε εβδομάδας, που ψάλλονται σύμφωνα με τους οκτώ ήχους (τρόπους). Ονομάζεται και Παρακλητική, διότι περιέχει διάφορους Ιερούς Παρακλητικούς Κανόνες στους Αρχαγγέλους, στον Ιωάννη τον Πρόδρομο, στην Θεοτόκο, στους Αποστόλους κ.λ.π.
Το Ειρμολόγιον: Περιέχει όλους τους Ειρμούς του έτους, που ψάλλονται κάθε ημέρα και Εορτή σύμφωνα με τους Οκτώ ήχους.
Το Λειτουργικόν: Περιέχει τις τρεις Θείες Λειτουργίες, δηλαδή του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, του Μεγάλου Βασιλείου και την Λειτουργία των Προηγιασμένων.

Ιωαννίδης Αχιλλέας
[email protected]

Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί έργο προσωπικής του έρευνας και εργασίας. Έχει γίνει προσπάθεια να σας παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση, αλλά σε θέματα υγείας, διατροφής και όχι μόνο, πάντοτε πρέπει να ζητάμε τη συμβουλή ενός ειδικού.

Σχετικά άρθρα

Θέματα