Άγιοι Τρόφιμος, Σαββάτιος και Δορυμέδων

Οι Άγιοι Μάρτυρες Τρόφιμος, Σαββάτιος και Δορυμέδων γιορτάζουν στις 19 Σεπτεμβρίου.