Άγιος Κασσιανός ο Ρωμαίος

Τη μνήμη του Αγίου Κασσιανού του Ρωμαίου τιμούμε στις 29 Φεβρουαρίου.