Άγιος Σαμψών ο Ξενοδόχος (ή Φιλόξενος)

Ο Άγιος Σαμψών ο Ξενοδόχος τιμάται στις 27 Ιουνίου.