Ευαγγελιστής Λουκάς .: Βίοι Αγίων .: Ματιά
 

Δημοφιλή άρθρα & σελίδες

Ευαγγελιστής Λουκάς

Τη μνήμη του Ευαγγελιστού Λουκά τιμούμε στις 18 Οκτωβρίου.

Γράφει: E Α

Ευαγγελιστής Λουκάς. Βίος

Ο Ευαγγελιστής Λουκάς ήταν ιατρός στο επάγγελμα και ερασιτέχνης μα πολύ καλός ζωγράφος. Στην εικόνα του ζωγραφίζεται συχνά ο μόσχος, ένα από τα 4 συμβολικά ζώα που είδε ο Προφήτης Ιεζεκιήλ, είτε επειδή ο Ευαγγελιστής Λουκάς εβόησε πολύ για τη διάδοση του Χριστιανισμού, είτε διότι το Ευαγγέλιο του Λουκά ξεκινάει με τον Παλαιό Νόμο, ο οποίος προέβλεπε την θυσία ζώων και κυρίως βοδιών στον Θεό.

Η καταγωγή του Ευαγγελιστή Λουκά ήταν ελληνική και είχε γεννηθεί στην Αντιόχεια της Συρίας. Μεγάλωσε στην Πάτρα της Αχαΐας. Βαπτίστηκε Χριστιανός από τον Απόστολο Παύλο στην Θήβα της Βοιωτίας, περί το 42μΧ όταν Αυτοκράτορας ήταν ο Τίτος Κλαύδιος.

Δεν είχε δει τον Χριστό πριν τη Σταύρωση και την Ανάσταση. Το 48μχ (ή το 60) συνέγραψε το Κατά Λουκά Ευαγγέλιο, δεκαπέντε χρόνια μετά την Ανάσταση και την Ανάληψη του Κυρίου, μετά από προτροπή του Αποστόλου Παύλου. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς έγραψε και τις Πράξεις των Αποστόλων που τις αφιέρωσε στον Θεόφιλο, ηγεμόνα της Αχαΐας.

Ο Ευαγγελιστής Λουκάς έκανε περιοδεία και δίδαξε τον Θείο Λόγο στην Βοιωτία, στην Αχαΐα, στη Δαλματία, στην Ιταλία και στη Γαλλία.

Ευαγγελιστής Λουκάς. Γιορτή.

Τη μνήμη του Ευαγγελιστού Λουκά τιμούμε στις 18 Οκτωβρίου.

Απολυτίκιο του Ευαγγελιστού Λουκά:

Απόστολε Άγιε και Ευαγγελιστά Λουκά, πρέσβευε τω ελεήμονι Θεώ, ίνα πταισμάτων άφεσιν, παράσχη ταις ψυχαίς ημών.

Έτερο απολυτίκιο του Ευαγγελιστού Λουκά:

Λουκάν τον θεηγόρον και του Παύλου συνέκδημον και Ευαγγελίου του τρίτου συγγραφέα θεόπνευστον, εν ύμνοις τιμήσωμεν, πιστοί, ως άξιον εργάτην του Χριστού. Τω φώτι γαρ του Κυρίου καταυγασθείς μετέδωκε φως τω κόσμω. Γράψας τας θαυμαστάς παραβολάς, σύστασιν εκκλησίας τε τη επελεύσει του πνεύματος ιστορησάμενος.

Έτερο απολυτίκιο του Ευαγγελιστού Λουκά:

Ακέστωρ σοφώτατος, Ιερομύστα Λουκά, ζωγράφος πανάριστος, της Θεοτόκου Μητρός, εδείχθης Απόστολε, έγραψας μάκαρ, λόγους, διά πνεύματος θείου, έδωκας εννοήσαι, συγκατάβασιν άκραν, Χριστού της παρουσίας, διό πρέσβευε σωθήναι ημάς.

Απολυτίκιο Ευαγγελιστού Λουκά - 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥΑπολυτίκιο Ευαγγελιστού Λουκά – 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Η εικόνα που συνοδεύει το κείμενο είναι έργο του αγιογράφου Μανόλη Ζαχαρουδάκη. Δημοσιεύεται στη Ματιά με την άδειά του, για την οποία και τον ευχαριστούμε θερμά!

Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί έργο προσωπικής του έρευνας και εργασίας. Έχει γίνει προσπάθεια να σας παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση, αλλά σε θέματα υγείας, διατροφής και όχι μόνο, πάντοτε πρέπει να ζητάμε τη συμβουλή ενός ειδικού.