Των Παμμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβριήλ – Η Σύναξη των Αρχαγγέλων και των Ουρανίων Σωμάτων

Η Σύναξη των Αρχαγγέλων και των Ουρανίων Σωμάτων τιμάται από την Εκκλησία στις 8 Νοεμβρίου. Τη Σύναξη του Αρχαγγέλου Γαβριήλ τιμούμε στις 26 Μαρτίου και στις 13 Ιουλίου.

Γράφει: Matia Gr
Των Παμμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβριήλ – Η Σύναξη των Αρχαγγέλων και των Ουρανίων Σωμάτων
Tags

Οι Άγιοι Άγγελοι

Οι Άγιοι Άγγελοι είναι πνευματικά και ασώματα όντα, δεν έχουν δηλαδή σώμα όπως οι άνθρωποι. Οι Άγγελοι υμνούν και δοξάζουν το μεγαλείο του Θεού, προστατεύουν τους ανθρώπους (φύλακας άγγελος) και μεταφέρουν μηνύματα του Θεού ή εκτελούν κάποια αποστολή που τους αναθέτει ο Κύριος.

Οι Άγγελοι του Θεού διακρίνονται σε 9 Τάγματα, τα οποία αποτελούν τρεις Ταξιαρχίες.
α) Σεραφείμ, Χερουβείμ, Θρόνοι
β) Κυριότητες, Δυνάμεις, Εξουσίες
γ) Αρχές, Αρχάγγελοι, Άγγελοι

Ρόδος
Ρόδος, ΔωδεκάνησαΡόδος, Δωδεκάνησα

Στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη υπάρχουν πολλές εμφανίσεις των Αγγέλων. Οι πιο γνωστοί είναι οι Αρχάγγελοι: ο Γαβριήλ («ο Θεός είναι η Δύναμή μου»), ο Μιχαήλ («τις ως ο Θεός ημών;»), ο Ραφαήλ («ο Θεός θεραπεύει») και ο Ουριήλ («το Φως ή το Πυρ του Θεού»).

Η Σύναξις των Αρχιστρατήγων Μιχαήλ και Γαβριήλ και των λοιπών Αγίων Ασωμάτων και Ουρανίων Ταγμάτων και η Πτώση του Εωσφόρου

Σύναξις Αρχαγγέλων, Πτώση του Εωσφόρου, Ιερά Μονή Μεγίστης Λαύρας
Η Σύναξις των Αρχαγγέλων και
η Πτώση του Εωσφόρου,
Ιερά Μονή Μεγίστης Λαύρας

Σε κάποιο συναξάρι γράφεται η φράση «το τοιούτον ουν μυστήριον εξ αρχαίας παραδόσεως παραλαβόντες την παρούσαν εορτήν εορτάζομεν, Σύναξιν αυτήν ονομάζοντες, ως είρηται». Σ’ αυτό το κείμενο θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε και να κατανοήσουμε την Σύναξη των Αρχαγγέλων.

Ο Διάβολος με την υπερβολική του υπερηφάνεια, καυχήθηκε ότι θα βάλει τον θρόνο του πάνω στις νεφέλες του ουρανού και ότι θα γίνει όμοιος με τον Θεό και όπως γράφει ο προφήτης Ησαΐας (Hσ. ιδ΄, 14), αμέσως μόλις τα σκέφτηκε αυτά ο Διάβολος έπεσε απ’ την ουράνια δόξα και το αρχαγγελικό του αξίωμα. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς γράφει ότι «Εθεώρουν τον Σατανάν ως αστραπήν εκ του ουρανού πεσόντα» (Λουκ. ι΄, 18). Και το τάγμα του Εωσφόρου έπεσε μαζί του, κι από φωτεινοί άγγελοι έγιναν σκοτεινοί και δαίμονες.

Ο αρχιστράτηγος Μιχαήλ είδε την ελεεινή έκπτωση των Αγγέλων και κατενόησε την αιτία της. Τότε με υποταγή και ταπείνωση επέδειξε την πίστη του προς τον Θεό και φύλαξε και την δική του δόξα και λαμπρότητα που του είχε χαρίσει ο Θεός, αλλά και την δόξα όλων των Αγγέλων.

Για την υποταγή του αυτή ο Θεός όρισε ο Μιχαήλ να είναι ο πρώτος των Αγγελικών τάξεων.

Ο αρχάγγελος Μιχαήλ σύναξε, ένωσε σε ένα, όλους τους Αγγέλους και τους φώναξε το “Πρόσχωμεν! Στώμεν καλώς!”, δηλαδή να προσέξουν και να κατανοήσουν τι έπαθαν αυτοί οι εκπεσόντες άγγελοι, οι δαίμονες, για την υπερηφάνειά τους. Να στοχαστούν οι Άγγελοι και να κατανοήσουν τι είναι ο Θεός και τι είναι ο Άγγελος. Ο Θεός είναι ο Δεσπότης και ο Δημιουργός του παντός και οι Άγγελοι είναι δούλοι και κτίσματα του Θεού. Κι έτσι οι Άγγελοι ανύμνησαν και δόξασαν τον Θεό και είπαν τον αγγελικό ύμνο:
“Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος Σαβαώθ, πλήρης ο ουρανός και η γη της δόξης Αυτού”.

Η Σύναξη των Αρχαγγέλων και των Ουρανίων Σωμάτων αποτελεί αρχαία παράδοση της Εκκλησίας μας και τιμάται από την Εκκλησία στις 8 Νοεμβρίου. Η λέξη Σύναξη ερμηνεύεται, σε σχέση με τη συγκεκριμένη εορτή, ως προσοχή, ομόνοια και ένωση.

Τη Σύναξη του Αρχαγγέλου Γαβριήλ τιμούμε στις 26 Μαρτίου και στις 13 Ιουλίου.

Απολυτίκιο των Παμμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβριήλ:

Των ουρανίωv στρατιών Αρχιστράτηγοι, δυσωπούμεv υμάς ημείς οι ανάξιοι, ίvα ταις υμώv δεήσεσι, τειχίσητε ημάς, σκέπη των πτερύγωv, της αΰλου υμών δόξης, φρουρούvτες ημάς προσπίπτοντας, εκτεvώς και βοώντας· Εκ των κινδύνων λυτρώσασθε ημάς, ως Ταξιάρχαι των άνω Δυνάμεων.

Απολυτίκιο Σύναξης των Παμμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβριήλ - 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥΑπολυτίκιο Σύναξης των Παμμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβριήλ – 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Απολυτίκιο της Σύναξις του Αρχαγγέλου Γαβριήλ:

Φερωνυμία καταλλήλω εμπρέπων, καθυπουργείς εν τη του Λόγου σαρκώσει, ως στρατηγός των Ασωμάτων τάξεων όθεν ευηγγέλισαι, τη Παρθένω Μαρία, χαίρε προσφωνών αυτή, τον Θεόν γαρ συλλήψη, ον εκδυσώπει σώζεσθαι ημάς, τους σε υμνούντας, Γαβριήλ Αρχάγγελε.

Απολυτίκιο Σύναξις Αρχαγγέλου Γαβριήλ - 26 ΜΑΡΤΙΟΥΑπολυτίκιο Σύναξις Αρχαγγέλου Γαβριήλ – 26 ΜΑΡΤΙΟΥ

Α.Α.

Δείτε επίσης: Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ ο Πανορμίτης της Σύμης

Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί προϊόν προσωπικής του εργασίας.

Σχετικά άρθρα