Μια στιγμή που μας συγκλόνισε

Ο άγιος Πατήρ ημών Ιωάννης Καλαΐδης - Μια στιγμή που μας συγκλόνισε!