Ο Άγιος Φλώρος και ο Άγιος Λαύρος

Ο Άγιος Φλώρος και ο Άγιος Λαύρος γιορτάζουν στις 18 Αυγούστου.