Οσία Μακρίνα

Η Οσία Μακρίνα γιορτάζει στις 19 Ιουλίου.