Αγία Λυδία η Φιλιππησία .: Βίοι Αγίων .: Ματιά
 

Δημοφιλή άρθρα & σελίδες

Αγία Λυδία η Φιλιππησία

Τη μνήμη της Αγίας Λυδίας της Φιλιππησίας τιμούμε στις 20 Μαΐου.

Γράφει: Matia Gr
Αγία Λυδία η ΦιλιππησίαΑγία Λυδία η Φιλιππησία
20 Μαΐου....">

Αγία Λυδία η Φιλιππησία. Γιορτή.

Τη μνήμη της Αγίας Λυδίας της Φιλιππησίας τιμούμε στις 20 Μαΐου.

Αγία Λυδία η Φιλιππησία. Απολυτίκιο.

Τον Θεόν σεβόμενη διανοίας ευθύτητι, το της χάριτος φέγγος δια Παύλου εισδέδεξαι, και πρώτη εν Φιλίπποις τω Χριστώ, επίστευσας θεόφρον πανοικεί· δια τούτο σε τιμώμεν ασματικώς, Λυδία Φιλιππησία. Δόξα τω ευδοκήσαντι εν σοι, δόξα τω σε καταυγάσαντι, δόξα τω χορηγούντι δια σου, ημίν τα κρείττονα.

Απολυτίκιο Αγ. Λυδίας της Φιλιππισίας - 20 ΜΑΙΟΥΑπολυτίκιο Αγ. Λυδίας της Φιλιππισίας – 20 ΜΑΙΟΥ
20 Μαΐου....">
Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί έργο προσωπικής του έρευνας και εργασίας. Έχει γίνει προσπάθεια να σας παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση, αλλά σε θέματα υγείας, διατροφής και όχι μόνο, πάντοτε πρέπει να ζητάμε τη συμβουλή ενός ειδικού.
Κατηγορίες
Θέματα