Προφήτης Μαλαχίας

Ο Προφήτης Μαλαχίας γιορτάζει στις 3 Ιανουαρίου.