Το Σύστημα, οι Νέες Ταυτότητες και το Χάος που έρχεται

Ἠλεκτρονικὲς Ταυτότητες καὶ Θεμελιώδη Δικαιώματα Όσα αναφέρονται στο βίντεο περι της νομικής πτυχής των νέων ταυτοτήτων είναι από αρθρο του κ. Χρήστου Παπασωτηρίου, Δικηγόρου παρ’ Ἀρείῳ Πάγῳ- Δημοσιεύτηκε στην ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ- ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ