«Πιστεύω εις ένα Θεόν…», της Αικατερίνης Σ. Χιόνη

Αναμφισβήτητα το «Πιστεύω εις ένα Θεόν…» της Αικατερίνης Σ. Χιόνη, είναι ένα από τα βιβλία που αξίζουν και πρέπει να υπάρχουν στην βιβλιοθήκη κάθε χριστιανικής οικογένειας. Είναι σίγουρο ότι η μελέτη του θα ωφελήσει πολλάκις μικρούς και μεγάλους.

Γράφει: Matia Gr
«Πιστεύω εις ένα Θεόν…», της Αικατερίνης Σ. Χιόνη
Tags

«Πιστεύω εις ένα Θεόν...», της Αικατερίνης Σ. ΧιόνηΤον Ιούνιο του 2006, εκδόθηκε ένα εξαιρετικό ορθόδοξο χριστιανικό ανάγνωσμα για παιδιά, της συγγραφέως Αικατερίνης Σ. Χιόνη, που φέρει τον τίτλο: «Πιστεύω εις ένα Θεόν…». Το βιβλίο απευθύνεται κυρίως σε νεαρούς αναγνώστες, χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια ότι και οι μεγαλύτεροι σε ηλικία δεν θα βρουν σε αυτό ωφέλιμες γνώσεις γύρω από την Ορθόδοξη Χριστιανική Πίστη.

Το βιβλίο είναι χωρισμένο σε δύο μέρη:

Μέρος Α: Η πιο αληθινή και σημαντική ιστορία: Η ιστορία της Χριστιανικής πίστης μας.

Σε αυτό το πρώτο μέρος του βιβλίου, η συγγραφέας, με απλό τρόπο -κατάλληλο να τον κατανοήσουν ακόμα και παιδιά του δημοτικού- εμβαθύνει σε θέματα όπως:
– Η Θεία Αποκάλυψη μέσα από την Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη).
– Η Θεία Αποκάλυψη μέσω της Ιερής Αποστολικής παράδοσης.


Σαν ιερό ποτάμι κύλησε στον κόσμο μας η Θεία Αποκάλυψη, μέσα από την Αγία Γραφή και την Ιερή Αποστολική Παράδοση.
Αυτό το ιερό ποτάμι είναι η Ορθοδοξία μας!
Και Ορθοδοξία σημαίνει, Ορθή (σωστή) Πίστη στο Χριστό. Και Ορθός (σωστός) τρόπος ζωής μαζί με το Χριστό. Αυτό το εκφράζει η Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία μας! που συνεχίζει τη ζωή και το έργο του Χριστού στον κόσμο.

– Η Ορθοδοξία.

Μέρος Β: Το «Σύμβολο της Πίστεως». Ομολογία και ζωή μας.

Στο δεύτερο μέρος η Αικατερίνη Χιόνη μας μιλά καταρχήν για την έννοια και την ουσία της Αγίας Τριάδας.
Κατόπιν ασχολείται με το «Σύμβολο της Πίστεως» ή όπως το γνωρίζουν οι περισσότεροι από εμάς το «Πιστεύω», οι τέσσερις πρώτες λέξεις του οποίου αποτελούν και τον τίτλο του βιβλίου: «Πιστεύω εις ένα Θεόν…».

Την ομολογία της Πίστεως μας που συντάχθηκε στην Πρώτη (το 325μ.χ. στην Νίκαια της Βιθυνίας) και στην Δεύτερη (το 381μ.Χ. στην Κωνσταντινούπολη) Οικουμενική σύνοδο.
Αναλύει δε διεξοδικά κάθε ένα από τα δώδεκα Άρθρα του που αποτελούν τα Βασικά Δόγματα της Χριστιανικής μας Πίστης.

Τα πρώτα επτά από την Α’ Οικουμενική σύνοδο:

Άρθρο 1ο: Θεός, δημιουργός.
Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων.

Άρθρο 2ο: Ο Υιός του Θεού. Ο Ιησούς Χριστός.

Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων· Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι’ Ου τα πάντα εγένετο.

Άρθρο 3ο: Η Θεία Ενανθρώπιση.
Τον δι’ ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των Ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπήσαντα.

Άρθρο 4ο: Τα Άγια Πάθη του Σωτήρα Χριστού.
Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθόντα και ταφέντα.

Άρθρο 5ο: «Χριστός Ανέστη»!

Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς.

Άρθρο 6ο: Η ένδοξη Ανάληψη του Σωτήρα Χριστού.
Και ανελθόντα εις τους Ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός.

Άρθρο 7ο: Η «Δευτέρα Παρουσία» του Χριστού και η «Μέλλουσα κρίση». Πότε; Πως; Γιατί;
Και πάλιν Ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, Ου της Βασιλείας ουκ έσται τέλος.

Τα επόμενα πέντε από την Β’ Οικουμενική σύνοδο:

Άρθρο 8ο: Το Άγιο Πνεύμα – Θεός
Και εις το Πνεύμα το ‘Αγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των Προφητών.

Άρθρο 9ο: Τι είναι η Εκκλησία του Χριστού;
Εις Μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν.

Άρθρο 10ο: Το Άγιο Βάπτισμα, θείο Μυστήριο.

Ομολογώ εν Βάπτισμα, εις άφεσιν αμαρτιών.

Άρθρο 11ο: Περιμένω των νεκρών την Ανάσταση.
Προσδοκώ ανάστασιν νεκρών.

Άρθρο 12ο: Η πίστη μας στην Αιώνια ζωή.
Και ζωήν του Μέλλοντος Αιώνος.

Διαβάζοντας το «Πιστεύω εις ένα Θεόν…», γνωρίζεις σε βάθος το «Σύμβολο της Πίστεως» και μέσω αυτού και πολλά πράγματα για την Ορθόδοξη Πίστη μας. Το εξαιρετικό δε περιεχόμενο του βιβλίου, αναδεικνύει και η πολύ προσεγμένη και καλαίσθητη έκδοση. Σκληρό εξώφυλλο, γυαλιστερό και χοντρό χαρτί για τις εσωτερικές σελίδες καθώς και τυπωμένο σε τετραχρωμία στο σύνολο του.

Ιδιαιτέρως οφείλω να αναφερθώ στην μοναδική και πλούσια εικονογράφηση του: Όχι μόνο συμβαδίζει απόλυτα με το περιεχόμενο του βιβλίου αλλά και είναι γεμάτη Εικόνες που παρουσιάζουν τον Χριστό, την Παναγία αλλά και τους Αγίους και Προφήτες της Εκκλησίας μας με ήρεμες – γαλήνιες μορφές ξεφεύγοντας από την τάση να τους εικονογραφούμε με ασκητικά – σκληρά πρόσωπα.

Αναμφισβήτητα το «Πιστεύω εις ένα Θεόν…» της Αικατερίνης Σ. Χιόνη, είναι ένα από τα βιβλία που αξίζουν και πρέπει να υπάρχουν στην βιβλιοθήκη κάθε χριστιανικής οικογένειας. Είναι σίγουρο ότι η μελέτη του θα ωφελήσει πολλάκις μικρούς και μεγάλους.

Ν.Π.

Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί προϊόν προσωπικής του εργασίας.

Σχετικά άρθρα