«Το γεφύρι της ανατολής», της Ηρώς Παπαμόσχου

Νοέμβρης του 1943. Νήσος Σάμος. Μετά από δύο μήνες πλασματικής ελευθερίας -τον Σεπτέμβρη συνθηκολόγησαν οι Ιταλοί που είχαν το νησί...