Ματιά

Τα Εκκλησιαστικά Βιβλία

Τα σπουδαιότερα Εκκλησιαστικά και λειτουργικά βιβλία που χρησιμοποιούνται στους Ιερούς Ναούς

Τα Εκκλησιαστικά Βιβλία

Τα σπουδαιότερα Εκκλησιαστικά και λειτουργικά βιβλία που χρησιμοποιούνται στους Ιερούς Ναούς είναι τα εξής:

Το Ευαγγέλιον: Περιέχει περικοπές από τους τέσσερις Ευαγγελιστές Ματθαίο, Μάρκο, Λουκά και Ιωάννη.
Το Ψαλτήριον: Περιέχει τους 150 Ψαλμούς του Δαυίδ.
Ο Απόστολος: Περιέχει περικοπές από τις Πράξεις των Αποστόλων και από τις Επιστολές τους.
Το Ευχολόγιον: Περιέχει τις εν χρήσει Ιερές Ακολουθίες, τη διάταξη και τις ευχές του Εσπερινού, του Όρθρου, του Μεγάλου και του Μικρού Αγιασμού, τις Ακολουθίες των λοιπών Ιερών Μυστηρίων και άλλων ευχών.
Το Ωρολόγιον: Περιέχει τις Ιερές Ακολουθίες των Ωρών, του Εσπερινού, του Όρθρου, του Αποδείπνου, διάφορες ευχές, τους Χαιρετισμούς της Θεοτόκου, Απολυτίκια και Κοντάκια διάφορων Αγίων.
Το Τυπικόν: Περιέχει την διάταξη που πρέπει ν΄ ακολουθείται κάθε ημέρα και εορτή όλου του έτους.
Τα Μηναία: Είναι δώδεκα, ένα για κάθε μήνα. Περιέχουν τις Ιερές Ακολουθίες, το Τυπικό και το Συναξάρι των ακινήτων Εορτών του έτους, όπως και των καθ΄ ημέραν Αγίων.
Το Τριώδιον: Περιέχει τις εννέα Ωδές και τις Ιερές Ακολουθίες των Κινητών Εορτών από της Κυριακής του Τελώνου και Φαρισαίου, μέχρι του Μεγάλου Σαββάτου.
Το Πεντηκοστάριον: Ονομάζεται έτσι, διότι περιέχει τις Ιερές Ακολουθίες των Κινητών Εορτών από της Κυριακής του Πάσχα, μέχρι την Κυριακή της Πεντηκοστής.
Η Οκτώηχος: Είναι έργο του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, που ήκμασε τον 8ο αιώνα. Περιέχει τα τροπάρια κάθε εβδομάδας, που ψάλλονται σύμφωνα με τους οκτώ ήχους (τρόπους). Ονομάζεται και Παρακλητική, διότι περιέχει διάφορους Ιερούς Παρακλητικούς Κανόνες στους Αρχαγγέλους, στον Ιωάννη τον Πρόδρομο στην Θεοτόκο στους Αποστόλους κ.λ.π.
Το Ειρμολόγιον: Περιέχει όλους τους Ειρμούς του έτους, που ψάλλονται κάθε ημέρα και Εορτή σύμφωνα με τους Οκτώ ήχους.
Το Λειτουργικόν: Περιέχει τις τρεις Θείες Λειτουργίες, δηλαδή του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, του Μεγάλου Βασιλείου και την Λειτουργία των Προηγιασμένων.

Ιωαννίδης Αχιλλέας
[email protected]

Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί προϊόν προσωπικής του εργασίας.

Σχετικά άρθρα